ТОВ "ФДС ФІНАНС"

Код за ЄДРПОУ: 43578818
Телефон: +380973869091
e-mail: office.fdsfinance@gmail.com
Юридична адреса: 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 102 літ.6
 

Фінансові послуги

Компанія здійснює надання коштів у позику, в тому числі і на

умовах фінансового кредиту, що є виключним видом діяльності.

 

Інформація про базові умови, ціну та тарифи фінансових послуг

КРЕДИТУВАННЯ

Кредитування клієнтів, юридичних осіб на цілі, що пов'язані з веденням господарської діяльності, є основним напрямком діяльності компанії.Компанія надає кредити на:

  • поповнення обігових коштів;
  • придбання основних засобів (нерухомість, транспорт, обладнання і т.і.)
  • фінансування будівництва виробничих комплексів;
  • рефінансування заборгованості банків на більш вигідних умовах.

Прозорі умови наших кредитних договорів не передбачають застосування прихованих комісій та підвищення процентних ставок за весь період кредитування.

Базовими умовами, ціната тарифи кредитування суб'єктів господарювання є наступні:

Вид операції

Кредит / кредитна лінія

Валюта операції

Гривня

Відсоткова ставка

23-24%, відповідно до рішення уповноваженого колегіального органу

Строк користування

До 24 міс. на поповнення обігових коштів

До 36 міс. на придбання основних засобів

Комісія за надання фінансового кредиту

відсутня

Комісія за дострокове погашення кредиту

відсутня

Забезпечення за кредитом

- Нерухоме майно (житлового та нежитлового  призначення)

- Рухоме майно (майно, що придбавається та майно, що було у використанні)

- Інше, за рішенням уповноваженого колегіального органу

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно

кредит – згідно умов кредитного договору

Штрафні санкції

У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

Форма видачі

Безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника або за реквізитами, що вказані в заяві-анкеті позичальникаОстаточні умови укладення кредитного договору визначаються рішенням уповноваженого органу компанії, застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта.